Навигация по сайту

Популярные статьи

Увлекательный поход по Крыму

Мы предлагаем вам увлекательный поход по живописным местам горного Крыма, полюбоваться красотами каньонов и горных водопадов, послушать журчание горных рек и пение птиц, насладиться экзотическими пейзажами

Отдых в Карпатах

Активный отдых - это очень важная часть жизни абсолютно любого человека, который способен обогащать и закалять человека как напрямую физически, улучшая форму, так и духовно, психологически, морально,

Главная Новости

4. Державний контроль та нагляд у паливно-енергетичній сфері

Опубликовано: 21.10.2018

Державний контроль та нагляд за веденням робіт щодо геологічного вивчення надр, їх використання та охорони спрямовані на забезпечення додержання всіма державними органами, підприємствами, установами, організаціями встановленого порядку користування надрами, виконання інших обов'язків щодо охорони надр, встановлених законодавством України.

Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду та державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення є Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд). Положення про нього затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 р.


Ken O'keefeThe People's voice Middle East show 2 with subtitles

Органи державного гірничого нагляду мають право: давати обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень правил , ведення робіт під час геологічного вивчення надр, їх використання та охорони; в порядку, встановленому законодавством України, припиняти роботи, пов'язані з використанням надр, у разі порушень відповідних норм і правил; вимагати від користувачів надр обґрунтування списання запасів корисних копалин; давати рекомендації щодо впровадження нових прогресивних технологій переробки мінеральної сировини.

Державний контроль за використанням і охороною надр у межах своєї компетенції здійснюють органи виконавчої влади на місцях та Міністерство охорони навколишнього природного середовища України.

Органи державного геологічного контролю перевіряють: виконання державних програм геологорозвідувальних робіт; виконання рішень з питань методичного забезпечення робіт щодо геологічного вивчення надр; обґрунтованість застосування методики технологій, якість, комплексність, ефективність робіт щодо геологічного вивчення надр; повноту вихідних даних про кількість та якість запасів корисних копалин та ін.

Зазначені органи контролю мають право: припиняти всі види робіт щодо геологічного вивчення надр, що проводяться з порушенням стандартів та правил і можуть спричинити псування родовищ, істотне зниження ефективності робіт або призвести до значних збитків; зупиняти діяльність підприємств і організацій, що займаються геологічним вивченням надр без спеціальних дозволів або з порушенням умов, передбачених цими дозволами; давати обов'язкові для виконання вказівки (приписи) про усунення недоліків і порушень під час геологічного вивчення надр.

Державний нагляд в електроенергетиці здійснюють Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж та Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та інші органи, визначені законодавством України. Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж здійснює нагляд за додержанням вимог технічної експлуатації електричних станцій і мереж, вимог технічної експлуатації енергетичного обладнання об'єктів електроенергетики, підключених до об'єднаної енергетичної системи України.

Державні інспектори з експлуатації електричних станцій і мереж мають право: безперешкодно в будь-який час відвідувати об'єкти електроенергетики для перевірки дотримання нормативно-правових актів про електроенергетику з питань, що належать до їх компетенції, отримувати від посадових осіб інформацію щодо виконання цих актів; давати у межах своїх повноважень керівникам об'єктів електроенергетики приписи про усунення порушень нормативно-правових актів; застосовувати у встановленому законодавством порядку санкції до підприємств, об'єкти електроенергетики яких підключені до об'єднаної енергетичної системи України, за порушення законодавства про електроенергетику з питань, що належать до їх компетенції.

Суб'єкти підприємницької діяльності, об'єкти електроенергетики яких підключені до об'єднаної енергетичної системи України, зобов'язані подавати державному підприємству, що здійснює диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, звіти та інформацію, передбачені нормативно-технічними документами.

rss