Навигация по сайту

Популярные статьи

Увлекательный поход по Крыму

Мы предлагаем вам увлекательный поход по живописным местам горного Крыма, полюбоваться красотами каньонов и горных водопадов, послушать журчание горных рек и пение птиц, насладиться экзотическими пейзажами

Отдых в Карпатах

Активный отдых - это очень важная часть жизни абсолютно любого человека, который способен обогащать и закалять человека как напрямую физически, улучшая форму, так и духовно, психологически, морально,

Главная Новости

Аналіз стану і розвитку ринку страхових послуг в Україні за останні роки

Опубликовано: 22.10.2018

Поливана М.А.

Науковий керівник Русул Л.В.

Буковинська державна фінансова академія м. Чернівці

Страховий ринок України за 2006 – 2008 рр. залишався найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Частка активів страхового ринку в загальному обсязі активів небанківських фінансових установ становила 68% (42 з 62 млрд. грн.).

Основні показники діяльності страховиків за 2006 – 2008 рр. свідчать про те, що за цей період:

· на 13,1% зросла кількість укладених договорів (крім договорів з

обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті, їх кількість становила 653 168 827 одиниць), при цьому кількість договорів, укладених з фізичними особами, зросла на 13,6%, договорів з юридичними особами – на 24,0%.;

· більш ніж на 67% зросли страхові виплати/відшкодування: валові

страхові виплати/відшкодування зросли на 67,4%; чисті страхові виплати – на 68,5%;

· майже удвоє нижчими темпами, ніж страхові виплати, зростали

страхові премії: на 33,3% – валові страхові премії; на 29,4% – чисті страхові премії;

· на 30% зросли загальні активи і страхові резерви. Загальні активи

зросли на 30,2%, з них активи, визначені законодавством для покриття страхових резервів, – на 23,7%. Страхові резерви зросли на 29,5%, при цьому технічні резерви – на 25,1%, а резерви зі страхування життя – на 62,3%;

· на 41,1% зросли обсяги перестрахування, в тому числі обсяги премій,

сплачених на внутрішньому ринку, – на 41,1%, на зовнішньому – на 34,9%;

· на 5,16%, або на 23 одиниці, збільшилась кількість страхових

компаній. На кінець року їх було 469, в т.ч. “life” – 72 компанії (збільшення на 7 одиниць), “non-life” – 397 компаній (збільшення на 16 одиниць). В той же час кількість страхових брокерів зменшилась і на 31.12.2008 становила 57 (у 2007р. – 65).

За результатами І півріччя 2009р. в більшості показників страхової діяльності відмічалися темпи спаду, у порівнянні з І півріччям 2008 року динаміка показників свідчила про такі тенденції:

· на 15% знизилася кількість укладених договорів (крім договорів з

обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті, їх кількість у І півріччі 2009р. становила 267 822 226 одиниць і також знизилася на 17%) , при цьому кількість договорів, укладених з фізичними особами, знизилася на 8%;

· на 16% зменшились обсяги надходжень валових страхових премій, а

обсяг чистих страхових премій зменшився на 17%;

· до 10% зменшились страхові виплати/відшкодування: валові страхові

виплати/відшкодування впали на 3%; чисті страхові виплати – на 10%;

· на 11% знизилися обсяги перестрахування, в тому числі обсяги премій,

сплачених на внутрішньому ринку на 7,1%, на зовнішньому – на 17,8%;

· на 5% зріс обсяг страхових резервів;

· на 18% зросли загальні активи, з них активи, визначені

законодавством для представлення коштів страхових резервів, – на 10%;

· на 4,1% (або на 19 компаній) збільшилась кількість страхових

компаній. На кінець І кварталу 2009 року загальна кількість страхових компаній становила 477, в т.ч. СК “life” (життя) – 75 компаній (збільшилося на 6 компаній), СК “non-life” (не-життя) – 402 компанії (збільшилося на 13 компаній).

Кількість страхових компаній (СК) за І півріччя 2009 року (січень– червень) зросла на 2 компанії та станом на 30.06.09 становила 471, з них на 3 компанії (до 75) зросла кількість СК зі страхування життя та на 1 компанію (до 396) зменшилася кількість СК, що здійснювали види страхування, інші, ніж страхування життя (СК “non-Life”). Загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками при страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників, за І півріччя 2009 року становила 9 514 млн. грн., з них: 2 754 млн. грн. (28,9%) – премії, що надійшли від фізичних осіб; 4 195 млн. грн. (44,1%) – премії, що надійшли від юридичних осіб; решта 2 565 млн. грн. (27%) – премії, що надійшли від перестрахувальників. За 6 місяців 2009 року сума отриманих страховиками премій з видів страхування, інших, ніж страхування життя становила 9 109,7 млн. грн. (або 95,8%), а зі страхування життя – 404,3 млн. грн. (або 4,2%).

У порівнянні з аналогічним періодом 2008 року обсяги надходжень валових та чистих страхових премій у І півріччі 2009 року були значно меншими. Так, темпи приросту валових страхових премій у І півріччі 2009 року порівняно з І півріччям 2008 року зменшились на 16% і становили 9 514 млн.грн., а чисті страхові премії за аналогічний період зменшилися на 17%, що на 30.06.09 становили 6 313,4 млн.грн.

Розмір валових страхових виплат на кінець І півріччя 2009 року становив 3 275,5 млн. грн., в тому числі з видів страхування, інших, ніж страхування життя – 3 245,9 млн. грн. (або 99,1%), зі страхування життя – 29,7 млн. грн. (або 0,9%). Рівень страхових виплат за результатами 6 місяців 2009 року мав позитивну динаміку зростання: рівень валових виплат становив 34,4%, рівень чистих виплат – 46,2%, рівень виплат фізичним особам – 44,4%. Темпи приросту валових страхових виплат у І півріччі 2009 року знизилися на 3% (до рівня 3 275,5 млн. грн.) порівняно з І півріччям 2008 року, а обсяги чистих страхових виплат зменшились на 10% і становили 2 916,7 млн. грн.

Структура страхових премій від фізичних осіб на І півріччя 2009 року має такий вигляд:

· за видами страхування, іншими, ніж страхування життя – 2 445,2 млн.

грн. (на 24% менше ніж за аналогічний період 2008 року);

· за видами страхування життя – 308,7 млн. грн. (на 19% менше ніж за

аналогічний період 2008 року).

Отже, за останні роки на страховому ринку України спостерігається зростання основних показників діяльності страховиків. Дане зростання вказує на збереження тенденцій щодо підвищення ділової активності до початку фінансової кризи в Україні. У другій половині 2008 року став даватися взнаки вплив фінансової кризи, оскільки темпи росту показників діяльності в останньому кварталі помітно уповільнилися.

Головними проблемами страхового ринку України є такі: велика кількість слабо капіталізованих страхових компаній, велика частка псевдострахування, виведення капіталу із України з використання схем перестрахування. Актуальними питаннями регулювання ринку страхування залишаються, зокрема, зміцнення повноважень Держфінпослуг щодо оперативного врегулювання проблем на ринку страхування, запровадження міжнародної практики фінансування державних наглядових органів за рахунок платежів нагляду, введення ліцензування перестрахової діяльності, внесення змін до Закону України “Про оподаткування ” з метою переходу від оподаткування валових доходів до оподаткування прибутку від страхової діяльності. Якнайшвидше вирішення даних проблем забезпечить стимулювання розвитку страхового ринку в Україні.

Література

1. Закон України «Про страхування » від 7 березня 1996 року N 85/96-ВР зі змінами і доповненнями // сайт http://zakon.rada.gov.ua/;

2. Офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України http://www.dfp.gov.ua/.

Теґи: страхування

Залишити коментар

Ви повинні ввійти , щоб залишити коментар.

rss