Навигация по сайту

Популярные статьи

Увлекательный поход по Крыму

Мы предлагаем вам увлекательный поход по живописным местам горного Крыма, полюбоваться красотами каньонов и горных водопадов, послушать журчание горных рек и пение птиц, насладиться экзотическими пейзажами

Отдых в Карпатах

Активный отдых - это очень важная часть жизни абсолютно любого человека, который способен обогащать и закалять человека как напрямую физически, улучшая форму, так и духовно, психологически, морально,

Главная Новости

АТТЕСТАЦИОННАЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Опубликовано: 30.10.2018

видео АТТЕСТАЦИОННАЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Заседание комиссии по аттестации руководителей общеобразовательных организаций

Порядок роботи Атестаційної архітектурно-будівельної комісіїЦя стаття описує порядок діяльності Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісії), секцій Комісії, робочих органів Комісії, а також порядок розгляду питань та прийняття рішень, які віднесені до їх компетенції.

Терміни, які застосовані в цій статті:


Инженерное республиканское унитарное предприятие "Белстройцентр"

відповідальна особа
- особа, уповноважена робочим органом Комісії на прийом і первинну перевірку заяв про професійної атестації, надання консультацій з питань професійної атестації;

виконавець - відповідальний виконавець окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, який проходить професійну атестацію з соответствующіму напрямом професійної діяльності;


Аттестация СРО

особиста справа виконавця - комплект документів, сформований під час проходження професійної атестації. Він включає в себе: заяву про проведення професійної атестації з доданими до неї документами, описом, особистої карткою про здачу іспиту, копіями документів про внесення платежів, копія акта про видачу сертифіката, інших документів, які подаються виконавцем або складаються Комісією та безпосередньо стосуються атестації виконавця ;

регіональний координатор - член Президії Комісії, відповідальний за координацію роботи Комісії та її робочих органів у регіоні;

робочий орган - певний Комісією, за погодженням з Мінрегіоном, громадська організація з відповідним напрямком професійної атестації, яка взяла на себе зобов'язання з організаційно-технічного забезпечення діяльності секції Комісії з соответствующіму напрямку атестації, має представників в регіональних офісах Комісії ;

Як подаються заяви та звернення до Комісії.

Виконавець для проходження професійної атестації, отримання дубліката кваліфікаційного сертифіката або з інших причин, передбачених нормативно-правовими актами щодо професійної атестації, звертається до Комісії через відповідальних осіб, шляхом подання письмових заяв або звернень українською мовою. Вони засвідчуються підписом заявника, крім документів (або їх копій) завірених нотаріально або органом, який їх видав. Оригінали документів, копії яких завірені заявником, пред'являються відповідальній особі для визначення тотожності копії оригіналу.

Якщо інформація, яка повинна бути врахована під час розгляду заяви, викладена в доданих до заяви документах іншими мовами, не українським чи російською, до такого документа повинен бути прикладений належним чином посвідчений переклад.

Заява подається особисто або поштою. Якщо заяви передаються поштою підпис Виконавця на заяві та додатках, а також копії документів, що додаються, повинні бути засвідчені в установленому порядку (нотаріально, а копії документів - нотаріально або органом, що їх видав).

Регіональний офіс комісії, до якого подається заява чи звернення, Виконавець визначає самостійно.

При передачі документів на паперових носіях особа, яка передає документацію, складає опис, в якій в обов'язковому порядку зазначається відправник, одержувач, дата передачі і кількість аркушів.

Відповідальність за повноту і своєчасність доставки документів на паперових носіях несе відправник.

Ухвалення рішення про проходження професійної атестації.

Напрямок (направлення) професійної атестації Виконавець вибирає самостійно .

У разі намірів пройти професійну атестацію з різними напрямками професійної атестації, заяви на кожний напрям професійної атестації подаються окремо.

Складання іспиту.

Виконавці, які мають достатній науково-кваліфікаційний рівень та досвід роботи, допускаються до здачі іспиту .

У час, встановлений графіком здачі іспиту, Виконавець, який прибув для складання іспиту, повинен мати при собі паспорт та оригінал квитанції про оплату "за здачу іспиту" з відміткою банку. Відповідальна особа реєструє Виконавців, які прибули для складання іспиту, під розпис знайомить з порядком складання іспиту та видає тестові завдання.

Виконавець, який не прибув на здачу іспиту , вважається не склали іспит.

Позбавлення Виконавця кваліфікаційного сертифікату.

У разі надходження заяви Виконавця або рішення суду з оригіналом кваліфікаційного сертифіката, про його позбавлення.

У разі надходження до Комісії даних, які можуть бути підставою для позбавлення Виконавця кваліфікаційного сертифікату.

У разі надходження акта про представлення Виконавцем для проведення професійної атестації недостовірних документів, порушення Виконавцем вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері містобудування, передачі кваліфікаційного сертифіката іншій особі для виконання окремих видів робіт.

Порядок роботи секції.

Організаційними формами роботи секції є засідання, які проводяться в міру необхідності при надходженні документів, розгляд яких потребує прийняття рішення. Засідання секції може проводитися у формі опитування.

Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від затвердженого персонального складу членів секції.

Процедура видачі сертифіката.

Рішення про відмову або позбавлення кваліфікаційного сертифіката оформляється повідомленням і відправляється Виконавцю з відповідним обгрунтуванням.

Рішення про видачу або заміні - вноситься до реєстру.

Секретар Комісії організовує заповнення бланків кваліфікаційних сертифікатів, їх підписання та передачу під розпис секретарю відповідної секції для подальшої передачі через відповідальних осіб Виконавцю.

Оригінали сертифікатів передаються відповідальним особам, через яких Виконавець подавав заяву (або, при зверненні Виконавця, іншій відповідальній особі), для видачі Виконавцю з оформленням акту, в якому зазначається час і місце передачі, спосіб передачі, кількість сертифікатів.

Кваліфікаційний сертифікат видається виключно Виконавцю або особі уповноваженій Виконавцем з відповідною довіреністю, власноруч виданої Виконавцем.

Відповідальна особа видає кваліфікаційний сертифікат після надання документа про сплату вартості кваліфікаційного сертифікату.

rss