Навигация по сайту

Популярные статьи

Увлекательный поход по Крыму

Мы предлагаем вам увлекательный поход по живописным местам горного Крыма, полюбоваться красотами каньонов и горных водопадов, послушать журчание горных рек и пение птиц, насладиться экзотическими пейзажами

Отдых в Карпатах

Активный отдых - это очень важная часть жизни абсолютно любого человека, который способен обогащать и закалять человека как напрямую физически, улучшая форму, так и духовно, психологически, морально,

Главная Новости

Договір позики (зразок)

Опубликовано: 11.01.2019

видео Договір позики (зразок)

Договір позики та дарування

Договір позики

 Місто Хмельницький                                                                               16 травня 2013 рокуГромадянин Акенот Ден Юрійович, проживаю в м. Хмельницькому по вул. Привокзальній буд. 147, кв. 12 (надалі – Позикодавець), та громадянин Іванков Юрій Олександрович, проживаю в м. Хмельницькому по вул. Набережній, буд. 100, кв. 43 (надалі – Позичальник), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам’яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору,


Договір позики

домовилися про наступне:  

1. Позикодавець передав, а Позичальник прийняв у власність 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 коп.). Факт одержання грошей підтверджується розпискою, власноручно написаною Позичальником в момент передачі йому суми позики.

2. Зазначену вище суму грошей Позичальник зобов’язується повернути Позикодавцеві готівкою в строк до п’ятнадцятого липня дві тисячі тринадцятого року. Після повернення позики в повній сумі Позикодавець повинен повернути Позичальнику розписку. У разі неможливості повернення розписки Позикодавець повинен вказати про це у розписці, яку він видає. Наявність розписки у Позичальника підтверджує виконання ним свого обов’язку.

3. Повернення позики має бути здійснено за адресою: м. Хмельницький, вул. Привокзальна буд. 147, кв. 12.

4. Позичальник вправі повернути, а Позикодавець зобов’язується прийняти позичену суму до настання строку, зазначеного в п. 1 цього договору.

5. В разі, коли Позичальник не поверне позичені гроші у встановлений строк, Позикодавець вправі стягнути заборгованість в примусовому порядку.

6. Позика вважається повернутою в момент передання Позикодавцеві грошей готівкою або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок. У разі відмови прийняти гроші Позичальник має право внести суму на депозит.

7. Якщо Позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов’язаний сплатити на вимогу Позикодавця суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, 3 % річних від простроченої суми та подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.

8. Зміст ст. ст. 1047, 1048 Цивільного кодексу України сторонам роз’яснено.

9. Сторони свідчать, що:

вони не приховують обставин, які мають істотне значення для цього договору; внаслідок укладення цього договору не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких сторони зобов’язані утримувати за законом чи договором; договір не укладається під впливом тяжкої для них обставини; вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними; укладення договору відповідає їх інтересам; волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі; умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін; договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому; чоловік (дружина) кожної із сторін згоден (згодна) з укладенням цього договору.

10. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються позики. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання договору не матимуть правового значення.

11. Цей договір вступає в силу і вважається укладеним з моменту передання грошей. На підтвердження факту передачі грошей Позичальник видає Позикодавцеві розписку.

12. Витрати, пов’язані із нотаріальним посвідченням цього договору, сплачує Позичальник.

13. Договір укладено в трьох примірниках, з яких один зберігається у справах приватного нотаріуса, а два передаються сторонам договору.

Підписи:

Позикодавець _______________

Позичальник ________________

          Місто _____________, ________________________________________ року.

Цей договір посвідчено мною, _________________________, приватним нотаріусом _______________________ міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № _______

Стягнуто плату _______

Приватний нотаріус ___________

  _________________________________________________

Матеріали за темою:

rss