Навигация по сайту

Популярные статьи

Оцінка і атестація персоналу

 1. Атестація в системі оцінки персоналу
 2. Види атестацій персоналу
 3. Методи оцінки та атестації персоналу
 4. Цілі оцінки і атестації персоналу
 5. Технології оцінки та атестації персоналу
 6. висновки

Оцінка і атестація персоналу допомагають визначити ефективність діяльності співробітників в рамках службових обов'язків, що в значній мірі полегшує процес прийняття управлінських рішень керівництвом. Для проведення оцінки необхідно користуватися певними методами, які допоможуть оптимізувати процес атестації та отримати об'єктивні результати.

З цієї статті ви дізнаєтеся:

 • Яке місце займає атестація в системі оцінки персоналу;
 • Які існують методи оцінки та атестації персоналу;
 • Які цілі оцінки та атестації персоналу;
 • Які можна застосувати технології оцінки і атестації персоналу.

Атестація в системі оцінки персоналу

Атестація співробітників - процедура оцінки, вироблена відповідно до заздалегідь заданими критеріями. Вона дозволяє перевірити рівень кваліфікації працівника на предмет відповідності займаній ним посаді, тому повинна проводитися за заздалегідь визначеною схемою і з певною періодичністю. Всі критерії відбору повинні бути гранично ясні і прозорі, відповідати чинному законодавству і внутрішнім правилам компанії. Для отримання об'єктивних результатів необхідно чітко визначити стандарти проведення атестації, розробити форми та методи проведення оцінки. Всі параметри були вимірні, а співробітники, щодо яких проводиться перевірка, повинні бути попереджені про неї заздалегідь.

Види атестацій персоналу

 1. Атестація, проведена після закінчення випробувального терміну - проводиться з метою визначення відповідності службових навичок працівника вимогам, що пред'являються на основі його адаптації на новому робочому місці;
 2. Чергова атестація дозволяє підтвердити кваліфікацію персоналу, тому проводиться із заздалегідь визначеною періодичністю по відношенню до всіх працівників компанії, в тому числі керівного складу;
 3. Атестація при перекладі на іншу посаду або при просуванні по службі. Проводиться з метою перевірки відповідності рівня професійних навичок працівника, необхідних для заняття їм новій посаді.

На підставі результатів атестації персоналу можна не тільки судити про продуктивність роботи співробітників за певний період часу, а й приймати рішення про кадрові перестановки, підвищення зарплати, преміювання тощо Це є основною відмінністю атестації від ситуаційної оцінки, яка не має юридичної сили.

Хочемо в рамках атестації провести і оцінку за компетенціями. Чи правомірно це?

Методи оцінки та атестації персоналу

Атестація персоналу повинна проводитися відповідно до заздалегідь встановленими нормами і правилами. На сьогоднішній день існуємо маса різних методик атестації персоналу, але більшість з них є варіаціями наступних:

 • Метод шкали оцінок. Даний спосіб атестації персоналу набув найбільшого поширення по всьому світу і полягає в оцінці особистісних і професійних якостей співробітника за допомогою виставлення балів;
 • Метод класифікації (категорій). Присвоєння категорій працівникам на підставі їх професійних досягнень, досвіду та трудових заслуг, є класичним методом оцінки трудової діяльності в нашій країні;
 • Метод ранжирування передбачає розстановку підлеглих по порядку, в залежності від заздалегідь визначених характеристик або трудових досягнень.

Дізнайтеся докладніше, як написати характеристику на працівника

Крім того, останнім часом все більшої популярності набувають методи відкритої атестації, при яких оцінка ставиться на підставі характеристик, отриманих від колег і менеджера атестується.

Положення про оцінку персоналу. Виявляючи результати праці співробітників, підвищуємо їхню мотивацію, плануємо навчання

Цілі оцінки і атестації персоналу

Існує відразу кілька цілей проведення оцінки персоналу компанією:

 • Аналітика, збір інформації про працівників;
 • Обгрунтування кадрових перестановок;
 • Навчання і розвиток професійних навичок;
 • HR-планування;
 • Еомпенсаціонние зміни;
 • Просування.

Регулярне проведення атестацій дозволяє керівництву отримувати всю необхідну інформацію про співробітників, що в свою чергу спрощує процес прийняття управлінських рішень. Крім того, атестація персоналу може надати позитивно вплив і на самих працівників. Завдяки отриманню оцінки співробітник може скорегувати своє робоче поведінка, краще зрозуміти свої сильні та слабкі сторони, отримати більш чіткі поняття про можливість подальшого кар'єрного зростання і т.д.

Оцінка персоналу: мотивований він працювати ефективно. Як вибрати інструменти і отримати адекватний результат

Технології оцінки та атестації персоналу

Під час атестації персоналу важливо розуміти, що мова йде в першу чергу про оцінку професійних навичок співробітника Під час атестації персоналу важливо розуміти, що мова йде в першу чергу про оцінку професійних навичок співробітника. З цієї причини необхідно уникати порівняння працівників між собою, акцентувати увагу на особистісні якості і т.д.

До основних технологій проведення оцінки персоналу можна віднести:

 • Застосування тестів на профпридатність. Найбільшу результативність показують тести на профпридатність, максимально наближені до реальних трудових умов і обов'язків співробітника;
 • Загальна тестування. Даний метод включає тести, спрямовані на всебічну оцінку особистісних і професійних якостей працівника, особливості його уваги, пам'яті і т.д .;
 • Інтерв'ю. Атестація за допомогою інтерв'ю є перспективним напрямком розвитку технологій атестації персоналу. Збір інформації про працівника відбувається в форматі бесіди, що дозволяє дати об'єктивну оцінку його персональним якостям, рівню професійного розвитку і комунікативним здібностям.

Крім того деякі керівники використовують інші методи оцінки, такі як анкетування, збір рекомендацій, застосування поліграфа, формування «фотографії робочого дня» і т.д. Однією з популярних останнім часом технологій є оцінка за методом «360 градусів», коли до анкетування залучається не тільки сам співробітник, його лінійний керівник і HR, а й колеги, а також підлеглі, а при необхідності - співробітники суміжних відділів.

Читайте докладніше про оцінку персоналу в статті >>>

За результатами оцінки проводиться зустріч з співробітником, його безпосереднім керівником і фахівцем з персоналу. Обговорюються деталі атестації, і дається аргументація оцінки (необхідно аргументувати оцінку всім особам які пройшли атестацію, включаючи тих, хто за її підсумками буде звільнений). Система оцінок персоналу - це потужний інструмент управління, застосовуваний успішними компаніями для досягнення стратегічних цілей.

висновки

Оцінка персоналу - це широкий комплекс заходів, спрямованих на встановлення професійних і особистісних якостей співробітника, розкриття його потенціалу та допомоги у вирішенні поточних проблем. Приватним і формальним видом оцінки є атестація, метою якої є встановлення профпридатності співробітника і його здатності ефективно виконувати свої робочі обов'язки. Застосування різних методів оцінки та атестації дозволить компанії сформувати колектив продуктивних, ефективних працівників, і максимально розкрити потенціал кожного з них.

Чи правомірно це?