Навигация по сайту

Популярные статьи

Optymalizacja procesów produkcyjnych

  1. Metodyka RPO

W 2014 roku nasza firma wprowadziła nowy kierunek - OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH.

Głównym celem jest skrócenie czasu produkcji, przy jednoczesnej obserwacji jakości pracy i poprawie wskaźników bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony pracy.

Ten projekt jest wdrażany w witrynach klientów, w które zaangażowani są specjaliści naszej firmy. Głównym celem projektu OPP jest stworzenie i wdrożenie, w zakładach produkcyjnych i w biurze, specjalnie zaprojektowanych procesów w celu zwiększenia wydajności produkcji, z uwzględnieniem specyfiki regionu. Jednocześnie prowadzone są planowanie, instruowanie, ocena ryzyka wraz z ich minimalizacją i całkowitym wykluczeniem. Ważne jest, aby pamiętać, że wszyscy uczestnicy procesu produkcyjnego są zaangażowani w ten proces. Rezultat pracy kierownika projektu w produkcji umożliwia kierownictwu zwiększenie stopnia przejrzystości i świadomości zarządzania procesami (proces budowy odwiertu, rekonstrukcji itp.), Zdolność do zwiększenia obecnej i przyszłej produktywności firmy przy pomocy ogólnych wysiłków biznesowych każdego działu i każdego pracownika oraz jakości wszystkich warunków umownych zobowiązań.

Wyświetl prezentację

Metodyka RPO

Metodyka RPO