Навигация по сайту

Популярные статьи

Увлекательный поход по Крыму

Мы предлагаем вам увлекательный поход по живописным местам горного Крыма, полюбоваться красотами каньонов и горных водопадов, послушать журчание горных рек и пение птиц, насладиться экзотическими пейзажами

Отдых в Карпатах

Активный отдых - это очень важная часть жизни абсолютно любого человека, который способен обогащать и закалять человека как напрямую физически, улучшая форму, так и духовно, психологически, морально,

Главная Новости

Особливості оформлення строкового трудового договору

Опубликовано: 16.01.2019

видео Особливості оформлення строкового трудового договору

Особливості трудових відносин з

Підставами для укладення строкового трудового договору відповідно ст. 23 КЗпП є:


Маєш право. Порядок припинення трудових відносин

— характер виконуваної роботи;

— умови виконання роботи;

— інтереси працівника;

— інші випадки, передбачені законодавчими актами.

Працівники, прийняті за строковим трудовим договором, мають ті ж самі права, що й працівники, які працюють безстроково.


Робота за сумісництвом. Суміщення. Виконання обов’язків. Відмінності в документальному оформленні

Цим договором на працівників повністю поширюється право на щорічну відпустку, яка становить 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік (ст. 6 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР), а також на всі інші види відпусток, включаючи щорічні додаткові відпустки, всі види соціальних відпусток, додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, відпустки без збереження заробітної плати тощо.

Переведення, переміщення, зміна істотних умов праці, застосування заохочень і дисциплінарних стягнень щодо «строкових» працівників відбуваються відповідно до вимог законодавства, так само як і для працівників, які працюють за безстроковим трудовим договором.

Працівники, які працюють за строковим трудовим договором, користуються правом на допомогу по тимчасовій непрацездатності.

На «строкових» працівників в обов’язковому порядку ведуться трудові книжки. При цьому запис про прийняття на роботу не має містити вказівки про строковий характер трудового договору. У графі 3 «Відомості про роботу» трудової книжки записується тільки посада та підрозділ, до якого приймається працівник

Строковий трудовий договір, як і безстроковий, оформлюється згідно з вимогами ст. 24 КЗпП. Він може укладатися як письмово, так і усно. Додержання письмової форми є обов’язковим лише у випадках, перелічених у ч. 1 ст. 24 КЗпП.

Допуск до роботи за укладеним строковим трудовим договором здійснюється після видання наказу роботодавця про прийняття працівника на роботу та повідомлення територіального органу ДФСУ відповідно до постанови КМУ від 17.06.2015 р. № 413.

rss