Навигация по сайту

Популярные статьи

Увлекательный поход по Крыму

Мы предлагаем вам увлекательный поход по живописным местам горного Крыма, полюбоваться красотами каньонов и горных водопадов, послушать журчание горных рек и пение птиц, насладиться экзотическими пейзажами

Отдых в Карпатах

Активный отдых - это очень важная часть жизни абсолютно любого человека, который способен обогащать и закалять человека как напрямую физически, улучшая форму, так и духовно, психологически, морально,

Главная Новости

Пеню нараховують податківці: на що чекати

Опубликовано: 25.10.2018

Кожен платник податків знає про свій обов’язок самостійно сплачувати податки та збори у строки і в розмірах, встановлених Податковим кодексом України (ПК). Порушника законодавчих вимог карають накладенням фінансових санкцій — штрафу і пені. Пеню можуть нараховувати як податківці, так і самі платники податків. Наразі поговоримо про пеню, яку нараховує ДФС.

 Зміст статті:

У чому різниця між пенею і штрафом

Пеня — це сума коштів у вигляді відсотків, яку нараховують на суми грошових зобов’язань, що платники податків не сплатили у встановлені законодавством строки. Під грошовим зобов’язанням платника мають на увазі суму коштів, яку він має сплатити до бюджету як податкове зобов’язання або штрафну санкцію. Таку санкцію стягують із платника, якщо він порушив вимоги податкового та іншого законодавства, дотримання якого контролюють органи контролю, а також законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності ( пп. 14.1.39 ПК) .

Отже, пеню нараховують і на суму не сплаченого вчасно податку, і на штрафні санкції, нараховані на цю суму податку. Пеню  не нараховують лише на пеню .

►  Штраф за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної

Правила нарахування та погашення пені за несвоєчасно сплачені суми платежів, що їх контролюють органи ДФС, врегульовані у  главі 12 розділу ІІ ПК  та  главі 7 розділу ІII Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 07.04.2016 № 422  (далі — Порядок № 422).

Як нараховує ДФС

Повноваження нараховувати пеню податкове законодавство надає органам контролю. Пеню нараховують, якщо:

під час перевірки виявили заниження задекларованої платником суми податкових зобов’язань, платник прострочив або не сплатив податкові платежі.

Якщо податковий інспектор під час документальної перевірки виявляє факт заниження податкового зобов’язання, саме він мусить не лише донарахувати суму податкового зобов’язання, а й нарахувати штраф і пеню на донараховану суму податку. Таке порушення він оформлює актом перевірки і податковим повідомленням-рішенням (частіше за  формою «Р» ).

ДФС нараховує пеню і на суму несплаченого вчасно податку, і на штрафні санкції, нараховані на цю суму податку

Коли орган контролю визначив грошове зобов’язання, платник зобов’язаний сплатити нараховану суму, записану у повідомленні-рішенні, протягом 10 календарних днів, що настають за днем його отримання. Якщо платник не встиг у цей строк, уже на 11-й день в інтегрованій картці платника (ІКП) суми донарахованих органом контролю податкових зобов’язань і штрафних санкцій  стають податковим боргом (пп. 14.1.175 ПК ). Попри те що не сплачена у встановлений строк сума грошового зобов’язання має статус податкового боргу, починаючи з 01.01.2017 терміна «податковий борг» у  главі 12 ПК  (яка регулює правила нарахування пені) майже не застосовують. Можливо, тому що податковий борг, крім суми узгодженого грошового зобов’язання, яку у встановлений строк не сплатив платник податків, містить ще й суму непогашеної пені, нарахованої в порядку, визначеному  ПК (пп. 14.1.175 ПК) . А, як відомо, пеню на пеню не нараховують. Адже пеня не підпадає під визначення «грошове зобов’язання» і «податкове зобов’язання» (пп. 14.1.39, 14.1.156 ПК).

►  Розплата за тарифні преференції

Зважаючи на нинішні вимоги  ПК , якщо орган контролю нараховує суму грошового зобов’язання за результатами перевірки, перебіг строку нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати донарахованої суми, яку зазначили у повідомленні-рішенні.

Починаючи з 01.01.2017 для розрахунку пені застосовують облікові ставки НБУ, що діють на кожен день прострочення. 

Пеню нараховують за кожен календарний день прострочення сплати грошового зобов’язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, що є чинною на кожен такий день.

Розміри  облікової ставки НБУ у 2017-2018 роках :

із початку 2017 по 13.04.2017 — 14%; із 14.04.2017 по 25.05.2017 — 13%; із 26.05.2017 по 26.10.2017 — 12,5%; із 27.10.2017 по 14.12.2017 — 13,5%; із 15.12.2017 по 25.01.2018 — 14,5%; із 26.01.2018 дотепер — 16%.

►  Яка відповідальність за несплату пені

Орган контролю суму пені (∑П1) обчислює за формулою (1):

де ∑П1 — сума пені, яку донарахував орган контролю;

∑ГЗ — сума грошового зобов’язання (включаючи суму штрафних санкцій, якщо вони є, та без урахування суми пені);

Кдб — кількість днів прострочення сплати податку;

Снбу — облікова ставка НБУ, %;

Кдр — кількість днів у році (у 2017 р. — 365 днів).

Якщо грошові зобов’язання, визначені податковим інспектором у повідомленні-рішенні «Р», платник сплатить пізніше за встановлений строк, йому загрожують додаткові штраф і пеня. Їх розраховують в ІКП автоматично на дату сплати заборгованості. У разі часткової сплати штраф і пеню нараховують на часткову сплату до повного погашення заборгованості.

Під час документальної перевірки ДФС оформлює виявлені порушення актом перевірки і податковим повідомленням-рішенням, де зазначає розмір пені

Розмір штрафу , що встановлює  пункт 126.1 ПК , залежить від кількості днів затримання сплати, а саме:

10% — у разі затримання до 30 календарних днів (к. дн.) включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання; 20% — у разі затримання понад 30 к. дн.

Для узгодження суми штрафу з платником податків в автоматичному режимі формують податкове повідомлення-рішення  за формою «Ш» . Суму пені в ньому не зазначають, але платник все одно мусить сплатити пеню до бюджету. Про стан розрахунків із бюджетом, у т. ч. про суму нарахованої пені дізнайтеся через Електронний кабінет платника податків або ж зверніться із письмовою заявою до податкової інспекції за місцем реєстрації й отримайте письмовий документ у довільній формі.

►  Порушили строки валютних розрахунків: як уникнути пені

Як діє формула (1) на практиці, покажемо на Прикладі 1.

Приклад 1. ДФС нараховує пеню, якщо платник занизив податкове зобов’язання

Під час документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Рось» виявили, що в декларації з ПДВ за листопад 2017 р. за однією операцією двічі відобразили податковий кредит у сумі 10 000,00 грн. Отже, занизили суму податкового зобов’язання з ПДВ, що підлягала сплаті до бюджету за цей звітний період (граничний строк сплати ПДВ за листопад —  29.12.2017 ).

Згідно з актом перевірки донарахована сума податкового зобов’язання з ПДВ становить 10 000,00 грн.

►  Пеня за несвоєчасну сплату податкових зобов’язань

Сума штрафу — 2500,00 грн (10 000,00 грн × 25%). Позаяк порушення припустилися вперше за останніх три роки, на цю суму ПДВ нарахували штраф у розмірі 25% згідно з  пунктом 123.1 ПК.

Податкове повідомлення-рішення за формою «Р» про нарахування грошового зобов’язання з ПДВ ТОВ «Рось» отримало  12.02.2018  і має сплатити його суму протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання (тобто до 22.02.2018). Кошти сплатили одразу 12.02.2018, тобто в межах граничного строку.

Кількість днів прострочення сплати ПДВ за період із 30.12.2017 по 12.02.2018 (по дату повідомлення-рішення) — 45. Обчислення пені наводимо у Таблиці:

 Штрафи та пеня в разі самостійного виправлення помилок у декларації з податку на прибуток

Тобто  загальна сума за повідомленням-рішенням  становить:

10 000,00 + 2500,00 + 223,39 = 12 723,39 грн.

У податковому повідомленні-рішенні цю суму відображають так (фрагмент).

Якщо через брак коштів на банківському рахунку заборгованість погашали б частинами, то за несвоєчасну сплату до ТОВ «Рось» застосували б штраф (податкове повідомлення-рішення «Ш») у розмірі 10%. Крім того, на кожну дату часткової сплати в ІКП автоматично нараховували б пеню.

►  Що робити, коли податкова встановила факт ухиляння від сплати податків

Штрафи (10%, 20%) і пеню застосовують також у разі прострочення сплати суми податкового зобов’язання, яку визначив сам платник податків. Таку нараховує орган контролю (в ІКП в автоматичному режимі) за формулою (2):

Як бачимо, за невчасної сплати податку, задекларованого платником, застосовують інші (більш лояльні) правила:

Як діє формула (2) на практиці, розглянемо на Прикладі 2.

Приклад 2. ДФС нараховує пеню, якщо платник невчасно сплатив задекларований податок

Мале підприємство «Вега» звітує з податку на прибуток за річним звітним періодом. Згідно з поданою декларацією за 2016 рік нарахувало податок на прибуток у сумі 27 500,00 грн.

Граничний строк сплати податку на прибуток за 2016 рік — 10.03.2017.

►  Сплатили податок на бюджетний, а не електронний ПДВ-рахунок: що робити

Частину податку на прибуток зарахували наявною в ІКП переплатою в сумі 3500,00 грн. Треба доплатити 24 000,00 грн (27 500,00 грн – 3500,00 грн).

Через скрутне фінансове становище МП «Вега» не змогло вчасно і в повному обсязі сплатити цю суму, тож перерахувало кошти до бюджету частинами:

02.06.2017 — 12 000,00 грн; 30.08.2017 — 12 000,00 грн.

Відлік нарахування пені починається після спливу 90 к. дн., що настають після граничного строку сплати податку. Тобто в період із 11.03.2017 по 08.06.2017 пеню не нараховують. Починають нараховувати пеню з 09.06.2017 і закінчують на дату погашення заборгованості — 30.08.2017.

Кількість днів, за які нараховують пеню, можна визначити у два способи.

Перший:  від загальної кількості днів прострочення сплати податку від 11.03.2017 по 30.08.2017 (усього 173 дні) віднімаємо 90 днів. Залишається 83 дні.

►  Як розрахувати пеню у разі погашення податкового боргу

Другий:  спочатку вирахуємо дату, по яку включно пеню не нараховують (це 08.06.2017). Далі рахуємо кількість днів з 09.06.2017 по 30.08.2017 — 83 дні.

Пеню нараховують на суму заборгованості станом на 09.06.2017 — 12 000,00 грн.

Розрахуємо суму пені: 12 000,00 × 83 × 12,5% ÷ 365 =  341,10 грн .

Алгоритм обчислення пені наводимо у Таблиці:

►  Податкова застава: коли податківці можуть забрати ваше майно

Відстрочення у 90 к. дн. не стосується штрафу за несвоєчасну сплату. Якщо сплату затримують понад 30 к. дн., доведеться сплатити штраф у розмірі 20% загальної суми недоплати, або 4800,00 грн (24 000,00 грн × 20%). А якщо штраф сплатять невчасно, на суму заборгованості у вигляді штрафу автоматично нарахується пеня.

На суму пені впливають, насамперед, розмір грошових зобов’язань (∑ГЗ) і період (Кдб), упродовж якого її нараховують. Отже, що швидше платник сплатить заборгованість, то меншою буде пеня.

Навіть якщо ви не погодилися з рішенням органу контролю і подали скаргу чи позов до суду, пам’ятайте, що під час адміністративного чи судового оскарження пеню продовжують нараховувати.

►  Відповідальність за недоплату податку на прибуток

Якщо за результатами адміністративного чи судового оскарження нараховане органом контролю грошове зобов’язання (або його частину) скасують, пеню за період заниження такого грошового зобов’язання (його частини) скасовують ( п. 129.2 ПК ). А якщо таку пеню уже сплатили, її зарахують у погашення податкового боргу, поточних грошових зобов’язань або повернуть на банківський рахунок платника ( п. 57.4 ПК) .

резюме

ДФС нараховує пеню, якщо платник занижує податкове зобов’язання або невчасно сплачує задекларований податок. У першому випадку пеню обчислюють із розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ за кожен день прострочення платежу, у другому — 100%. Пеню нараховують автоматично в ІКП, її суму можна дізнатися через Електронний кабінет платника податків.

rss