Навигация по сайту

Популярные статьи

Увлекательный поход по Крыму

Мы предлагаем вам увлекательный поход по живописным местам горного Крыма, полюбоваться красотами каньонов и горных водопадов, послушать журчание горных рек и пение птиц, насладиться экзотическими пейзажами

Отдых в Карпатах

Активный отдых - это очень важная часть жизни абсолютно любого человека, который способен обогащать и закалять человека как напрямую физически, улучшая форму, так и духовно, психологически, морально,

Главная Новости

Поворотна фінансова допомога: облік та оподаткування

Опубликовано: 31.10.2018

видео Поворотна фінансова допомога: облік та оподаткування

Ранкова КАВА з КАВИН, випуск 11

Що є поворотною фіндопомогою та як оформлювати її надання

Відповідно до  пп. 14.1.257 ПКУ  поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення. Тож, щоб допомога вважалася поворотною, вона має відповідати вимогам цього визначення.


ДЕМО ЗАПИС Семінар 23 травня "Оплата праці, відпустки, відрядження". Вартість повної версії 300 грн

Але, зверніть увагу: «поворотна фінансова допомога» – це лише податковий термін.

В цивільному законодавстві вона відповідає терміну «безпроцентна грошова позика» ( ст. 1048 ЦКУ ). Отже, тим, хто бажає надати або отримати поворотну фінансову допомогу, варто оформити саме договір позики. Втім, оскільки у вітчизняному законодавстві зміст договору має перевагу над його назвою, то не так важливо, як ви цей договір назвете. Головне, щоб він містив усі обов’язкові норми, властиві договору позики.


Запис семінару від 02.02.17 НВЦ "АКРОС"

За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку саму грошових коштів (суму позики) або таку саму кількість речей такого самого роду і такої самої якості ( ст. 1046 ЦКУ ).

В договорі зазначаються сума поворотної допомоги, термін та умови її повернення. Якщо повернення допомоги проводитиметься частками, то має бути передбачено графік її повернення.

Звертаємо увагу: якщо договором не встановлено строк повернення позики або цей строк визначено моментом пред’явлення вимоги, позика має бути повернена працівником-позичальником протягом 30 днів з дня пред’явлення позикодавцем такої вимоги (якщо інше не встановлено договором).

Надання грошової позики підтверджується платіжними (розрахунковими) документами. Якщо вона надається безготівково, то такими документами будуть платіжне доручення і банківська виписка. Якщо ж грошова позика надається готівкою, підтвердженням її надання будуть касові документи тощо. Наданою позика вважається не з моменту укладання договору, а саме з дати передачі грошей.

Щоб договір позики отримав статус безпроцентного, про це обов’язково має бути зазначено в договорі (що проценти на таку позику за користування нею не нараховуються). Інакше позикодавець матиме право вимагати плату за користування цими грошами.

Граничні суми надання позики готівкою

За  пп. 5 п. 3 розд. І Положення №148  готівкові розрахунки – платежі готівкою суб’єктів господарювання і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

Тож, якщо фіндопомога надається через касу, на цю операцію поширюються обмеження щодо готівкових розрахунків, оскільки готівкові обмеження поширюються на всі види операцій, крім розрахунків суб'єктів господарювання з бюджетами та державними цільовими фондами, добровільних пожертвувань та благодійної допомоги; використання готівки, виданої на відрядження.

 Тож протягом одного дня надавати фіндопомогу через касу підприємство може фізособі чи навпаки — у сумі  не більш ніж 50 000 грн . Це ж обмеження працює й при поверненні фізособою фіндопомоги в касу підприємства чи при поверненні підприємством, оскільки Постановою №148 не встановлено окремої норми з цього приводу.

А от податківці у підкатегорії  109.13 ресурсу "ЗІР" вважають, що це питання спірне.  На їх погляд,    Положення № 148 не визначає питання поширення його норм на такі операції. Вони рекомендують звертатися за додатковими роз’ясненнями до НБУ. Тобто можна зробити висновок, що податківці проти отримання чи повернення  поворотної допомоги через касу.

Коли поворотна фіндопомога стає безповоротною

Виходячи з назви статусу допомоги, зрозуміло, що безповоротною допомога стає тоді, коли позичальник втрачає обов’язок її повертати. Це може бути досягнуто шляхом внесення змін до договору про її надання або за інших обставин, зокрема, через сплив строку позовної давності. Про строки давності за цивільно-правовими договорами ви можете дізнатися  тут  і  тут .

Відповідно до частини першої  ст. 605 ЦКУ  зобов’язання припиняється внаслідок звільнення (прощення боргу) кредитором боржника від його обов’язків, якщо це не порушує прав третіх осіб щодо майна кредитора.

Прощення боргу є односторонньою угодою, яку здійснює кредитор. Угоду, спрямовану на припинення зобов'язання прощенням боргу, слід вважати виконаною в момент одержання боржником письмової заяви кредитора про прощення боргу, у момент усної заяви кредитора боржникові про прощення боргу або підписання договору про прощення боргу.

Але згідно з ЦКУ прощення боргу може відбуватися до закінчення терміну позовної давності. Якщо термін позовної давності закінчився, то потрібно проводити саме списання поворотної допомоги.

Бухоблік поворотної фінансової допомоги

Для відображення позик залежно від строків, отриманих  не від банківських установ , передбачено субрахунки: 

505  «Інші довгострокові позики в національній валюті» або 506 «Інші довгострокові позики в іноземній валюті», якщо строк повернення позики згідно із договором більший як 12 місяців з дати складання фінзвітності (закінчення звітного періоду); 685  «Розрахунки з іншими кредиторами», якщо позику слід повернути не пізніше, ніж протягом 12 місяців з дати складання фінзвітності (закінчення звітного періоду); 605  «Прострочені позики в національній валюті» або 606 «Прострочені позики в іноземній валюті», якщо строк погашення позики згідно із договором вже минув (але строк давності за такою заборгованістю ще не сплинув). 

Надана поворотна допомога  відображається у складі іншої дебіторської заборгованості (за дебетом субрахунку 377). 

Бухоблік переведення поворотної у безповоротну

Якщо строк давності за поворотною фіндопомогою мине або зобов’язання повернути її буде анульоване позикодавцем, то сума дебіторської заборгованості має потрапити в обліку позикодавця до складу інших витрат за проведенням Дт 944 Кт 377. В цьому випадку у  Звіті про фінрезультати  витрати списання безнадійної дебіторської заборгованості буде відображено у рядку 2180.

При створенні резерву сумнівних боргів витрати визнавалися ще при його створенні проведенням Дт 944 Кт 38. Відповідно списання позики за рахунок такого резерву відобразиться проведенням Дт 38 Кт 377, без повторного визнання витрат. Втім сума боргу, яка перевищуватиме суму створеного резерву, потрапить до інших витрат у періоді її списання Дт 944 Кт 377.

В бухобліку в позичальника анульована позикодавцем або списана позика має бути включена до складу доходу звітного періоду на підставі  п. 5 П(С)БО 11  (за кредитом субрахунку 717 або 719). Така сума неповернутої допомоги буде відображена у Звіті про фінрезультати у рядку 2120.

Податок на прибуток

Наразі  розділом ІІІ ПКУ  не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці на суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку на прибуток. Саме тому такі операції відображаються згідно з правилами бухобліку при формуванні фінансового результату. Коли поворотна фіндопомога стане безповоротною, у бухобліку потрібно буде визнавати дохід. Тож його сума й так буде збільшувати об’єкт оподаткування.

А ось щодо позикодавця ситуація інша. При списанні поворотної допомоги у позикодавця потрібно буде коригувати визначений фінрезультат у разі застосування податкових різниць на відповідні податкові різниці. Так, при списанні дебіторської заборгованості слід врахувати вимоги  п. 139.2 ПКУ.  За ними  фінансовий результат до оподаткування збільшується:

на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до П(С)БО або МСФЗ; на суму витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів.

А  зменшуватися фінансовий результат  до оподаткування буде:

на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до П(С)БО або МСФЗ; на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 ПКУ.

Не забуваємо про ще одну податкову різницю.  За  пп. 140.5.10 ПКУ  фінансовий результат звітного періоду збільшується  на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг):

особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб); платникам податку на прибуток, які оподатковуються за ставкою 0%  відповідно до п. 44 підрозд. 4 розд. XX ПКУ; неприбутковим організаціям, яких не внесено до Реєстру неприбуткових організацій.

Тож у разі переведення поворотної допомоги у безповоротну, яка надавалася "єдинникам" (фізособам та юрособам) або неприбутковим організаціям поза Реєстром, та платникам податку на прибуток зі ставкою 0%, потрібно буде збільшувати свій фінрезультат на суму такої допомоги. Про це ми зазначали ось  тут  та  тут .

Податок на додану вартість (ПДВ)

Окремої норми з приводу такої операції розділ V ПКУ не містить.

А згідно з  пп. «а» та «б» п. 185.1 ПКУ  об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та/або послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до  ст. 186 ПКУ . Визначення постачання послуг та постачання товарів встановлені  пп. 14.1.185  та  14.1.191 ПКУ  відповідно.

З огляду на них, операції, пов’язані з отримання, наданням та поверненням/неповерненням поворотної фіндопомоги не можуть розглядатися, як постачання товарів або послуг. Тому вони не є об’єктом оподаткування ПДВ.

ПДФО та військовий збір, форма №1ДФ

Сума поворотної фінансової допомоги, що отримується фізособою на підставі укладеного договору, протягом дії такого договору не є об'єктом (базою) оподаткування ПДФО. Але вона повинна відображатися у  формі №1ДФ  під ознакою доходу «153». При поверенні фізособою суми такої допомоги в формі №1ДФ не відображається.

І навпаки. Сума поворотної фінансової допомоги, наданої фізособою, має відображатися в кварталі її повернення. З тією ж самою ознакою доходу «153».

При цьому зазначається:

у графі 3а - сума нарахованої допомоги, у графі 3 - сума виплаченого доходу; у графі 4а (нарахований ПДФО) та графі 4 (перерахований ПДФО) проставляються нулі.

Якщо позика або поворотна фіндопомога не повертається фізособою у термін, який визначений договором, то сума такої позики і допомоги включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізособи. Але для цього діють спеціальні правила. До оподаткованого доходу потрапляє:

сума заборгованості платника податку за укладеним ним ЦПД, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50% місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 січня звітного року. Фізична особа самостійно сплачує податок з таких доходів та зазначає їх у  річній податковій декларації ; сума боргу фізособи, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного року. Кредитор зобов’язаний повідомити платника податку - боржника шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення або шляхом укладення відповідного договору, або надання повідомлення боржнику під підпис особисто про прощення (анулювання) боргу та включити суму прощеного (анульованого) боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було прощено. Боржник самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації. У разі неповідомлення кредитором боржника про прощення (анулювання) боргу у цьому порядку такий кредитор зобов’язаний виконати всі обов’язки податкового агента щодо таких доходів. Тобто сплатити ПДФО та ВЗ за колишнього боржника.

Та хто б не сплачував податки з цього доходу, він визнається додатковим благом та оподатковується ПДФО за ставкою 18% і військовим збором - 1,5%. При цьому зазначений дохід відображається у формі №1ДФ за ознакою доходу «126». Неоподаткована частина такого доходу відображається за ознакою доходу «127».  Роз’яснення ДФС щодо відображення в форми №1ДФ прощення боргу читайте  ось тут .

І не забувайте зазначати суму такої допомоги (позики) в розділі ІІ форми №1ДФ. Виходячи з останніх роз’яснень податківців, вона має зазначатися в цьому розділі навіть у випадку, коли є поворотною та/або не оподатковується військовим збором.

Єдиний соціальний внесок

Сума поворотної допомоги, а також безповоротної, яка не має систематичного характеру, не є об’єктом нарахування ЄСВ.

А от на суму безповоротної фінансової допомоги, що має систематичний характер та виплачена роботодавцем працівникам, потрібно буде нарахувати ЄСВ. Про це ми зазначали ось  тут . 

Источник:  https://news.dtkt.ua/taxation/common/48549

rss