Навигация по сайту

Популярные статьи

Увлекательный поход по Крыму

Мы предлагаем вам увлекательный поход по живописным местам горного Крыма, полюбоваться красотами каньонов и горных водопадов, послушать журчание горных рек и пение птиц, насладиться экзотическими пейзажами

Отдых в Карпатах

Активный отдых - это очень важная часть жизни абсолютно любого человека, который способен обогащать и закалять человека как напрямую физически, улучшая форму, так и духовно, психологически, морально,

Главная Новости

Реєстрація авторських прав на твір

Опубликовано: 22.10.2018

видео Реєстрація авторських прав на твір

Ірина Кузьмова, Реєстрація авторського права,3

Типи об’єктів авторського права, процедура, строки реєстрації, зразок свідоцтваНа які об'єкти можливо зареєструвати авторські права?

    В Україні існує можливість реєстрації авторських прав на наступні типи об'єктів інтелектуальної власності:

комп'ютерні програми; письмові твори різних жанрів (романи, повісті, вірші, оповідання, нариси, статті, наукові статті та роботи); аудіовізуальні твори (художні і документальні фільми); усні твори (проповіді, лекції, промови, виступи та інш.); драматичні /хореографічні /музично-драматичні твори, пантоміми та інші постановки для показу на сценах; бази даних; авторські музичні твори; архітектурні споруди і проекти, об'єкти садово-паркового мистецтва; авторські фотографії, літографії й інші подібні зображення; картини, ескізи та інші твори образотворчого мистецтва; географічні, геологічні, топографічні та інші карти, креслення, плани; твори прикладного мистецтва; тексти перекладів; обробки (аранжування) творів, фольклору для показу на сценах та інші похідні твори; збірники літературні, музичні, фотографічні та інші, а також антології, енциклопедії та інші подібні об'єкти.

Установою, що здійснює реєстрацію авторських прав в Україні і зберігає зареєстровані примірники творів є Міністерство економічного розвитку і торгівлі, до переліку обов’язків котрого входить також ведення обліку авторів, реєстрація нових авторів та видача реєстраційних свідоцтв.


Ірина Кузьмова, Реєстрація авторського права,2

Майнові й немайнові права автора на твір

   Авторські права умовно поділяють на дві категорії: немайнові, майнові.

Немайнові права:

право автора на дотримання анонімності під час публікації /оприлюднення його твору громадськості; право вибору автором псевдоніма та право його подальшого використання на примірниках твору цього автора; право на дотримання цілісності твору в разі будь-яких зазіхань з метою його модифікації, спотворення, зміни, яке може завдати шкоди авторській репутації; право на визнання авторства і право на зазначення імені автора на всіх примірниках створених ним творів.

Майнові права:


Авторське право на YouTube | ІНФОРМ921

право використовувати твір за своїм бажанням, а також продавати або передавати його; право забороняти й дозволяти використовувати свій авторський твір будь-яким іншим особам.

   Володіння майновими правами означає можливість забороняти чи, навпаки, дозволяти публічне виконання творів, переробку, тиражування, тощо. Майнові права надають автору можливість отримувати оплату за використання свого авторського твору (наприклад, оплату за програвання музики на радіо або на телебаченні). Законодавчо визначено строк дії майнових авторських прав - вони діють протягом життя автора і, додатково, 70 років після його смерті (майнові права переходять до правонаступників, родичів автора чи спадкоємців). Немайнові права діють безстроково.

Свідоцтво про реєстрацію авторських прав

   Свідоцтво, що видається автору Міністерством економічного розвитку і торгівліі засвідчує авторське право на зазначений в ньому твір. В свідоцтво на авторське право вписується ім'я автора, його псевдонім (за наявності), а також назва твору. Відомості про всі видані авторські свідоцтва заносяться до державного реєстру.

Процедура реєстрації авторських прав

    Щоб зареєструвати авторське право, будь ласка, зверніться до нас (наприклад, листом на e-mail або за допомогою телефону). Для підготовки комплекту документів знадобляться відомості про авторів, інформація про твір (дата створення, назва, жанр, коротка анотація), а також сам твір. Примірник твору можна надати в паперовому або електронному вигляді. Наприклад, роман можна подати у вигляді книги або у вигляді файлу з текстом (формат .doc, .txt, .odt, .pdf та інші), музичну композицію можна надати у вигляді нот на паперовому носії або у вигляді звукового файлу (.mp3, .ogg, .wav та інші). Ми підготуємо комплект заявочної документації і разом з примірником твору подамо його до Державної служби інтелектуальної власності.

   Подана в Міністерство заявка перевіряється експертами на відповідність законодавчо встановленим вимогам. Процедура експертного розгляду заявки триває 2-3 місяці. Примірник твору, що був наданий разом із заявкою, залишається в Міністерстві.

Оплата за користування авторським твором

   Більшість держав (і Україна серед них) передбачають наявність спеціальних організацій, які здійснюють спостереження за використанням авторських творів і збирають кошти за це використання. Ці організації акумулюють зібрані кошти і перераховують авторам творів. Прикладом такого механізму є збір платежів від радіостанцій з подальшою виплатою авторських винагород (роялті) авторам музичних композицій.

Вартість реєстрації авторських прав в Україні

   Вартість реєстрації авторських прав залежить від того, на чиє ім’я реєструються авторські права: на юридичну особу (компанію) чи на фізичну особу.

   Вартість усіх робіт і розміри всіх патентних зборів вказані в розділі Ціни.

rss