Навигация по сайту

Популярные статьи

Увлекательный поход по Крыму

Мы предлагаем вам увлекательный поход по живописным местам горного Крыма, полюбоваться красотами каньонов и горных водопадов, послушать журчание горных рек и пение птиц, насладиться экзотическими пейзажами

Отдых в Карпатах

Активный отдых - это очень важная часть жизни абсолютно любого человека, который способен обогащать и закалять человека как напрямую физически, улучшая форму, так и духовно, психологически, морально,

Главная Новости

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 - Дитячий будинок сімейного типу як форма улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування - Конспект лекций

Опубликовано: 25.01.2019

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

 

При створенні дитячого будинку сімейного типу виникає низка правовідносин, які служать підставою для виникнення і покликані “обслуговувати” майбутні правовідносини, що виникатимуть у процесі діяльності дитячого будинку сімейного типу. За своєю правовою природою ці відносини є організаційними, оскільки спрямовані на впорядкування майбутніх правовідносин, що виникають після укладення Договору. Одним з їх суб’єктів є державний орган, що координує діяльність кандидатів у батьки-вихователі на засадах певної вищості, але не на владних засадах, оскільки ці суб’єкти не підлягають один одному, а діють як відносно рівні.

Юридичні факти, що служать підставами виникнення правовідносин при організації діяльності дитячого будинку сімейного типу, є елементами юридичного складу, який в свою чергу служить підставою для виникнення правовідносин у сфері діяльності дитячого будинку сімейного типу. Спираючись на аналіз цих юридичних фактів, пропонується поділяти юридичні факти на два види: а) факти, що мають самостійне правове значення, тобто тягнуть за собою виникнення проміжних правовідносин; б) факти, що не мають самостійного значення, але включаються до юридичного складу як його невід’ємна частина.

Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок, що у праві існують такі юридичні склади, один, кілька або всі елементи яких можуть призвести до юридично значимих наслідків, а саме – до виникнення окремих правовідносин, які можна назвати “проміжними” в процесі накопичення елементів того чи іншого юридичного складу. І прикладом юридичного складу, у якому кожний елемент спричиняє виникнення “проміжних” правовідносин, можна вважати саме той юридичний склад, що є підставою для створення дитячого будинку сімейного типу.

Основна група правовідносин у сфері діяльності дитячого будинку сімейного типу виникає на підставі Договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу. Цей Договір має комплексний характер. По-перше, він є підставою виникнення цілої низки правовідносин як майнового, так і немайнового характеру, по-друге, правовідносини, які виникають унаслідок укладення цього Договору, є предметом регулювання різних галузей права і, по-третє, зобов’язання, що виникають із цього Договору, об’єднанні єдиною метою – створення найкращих умов для забезпечення особистих та майнових прав неповнолітньої дитини.

Договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу властиві деякі ознаки адміністративного договору, але він не є таким, оскільки сфера відносин, які регулюється цим Договором є приватно-правовою, і спори, які виникають під час його дії, регулюються у судовому порядку. Однак незважаючи на це, Договір усе ж таки породжує певні адміністративно-правові відносини – відносини щодо контролю за знаходженням у сім’ї батьків-вихователів вихованців дитячого будинку сімейного типу, які регулюються саме адміністративними нормами, а не Договором, і органи опіки та піклування у цих відносинах виявляють саме свої владні повноваження по відношенню до батьків-вихователів, і між ними відсутня та рівноправність, яка властива цивільно-правовим договорам.

Незважаючи на те, що Договір спричиняє виникнення відносин щодо матеріального забезпечення батьків-вихователів, і ці відносини за своєю правовою природою є трудовими, цей Договір не можна ототожнювати з трудовим договором. Цей факт скоріше підтверджує його комплексний характер.

Договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу за своєю юридичною характеристикою є двостороннім, відплатним та консенсуальним, крім того, йому притаманні ознаки договору про виконання третій особі.

Істотними умовами Договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу є умови щодо його предмета, ціни, строку, прав і обов’язків сторін. 

Спираючись на правову характеристику Договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу, можна сформулювати наступне його визначення: Договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу – це договір між органом опіки та піклування і батьками-вихователями, відповідно до якого батьки-вихователі зобов’язуються виховувати взятих для виховання та спільного проживання в дитячий будинок сімейного типу дітей, позбавлених батьківського піклування, вчиняти правочини та інші юридичні дії від імені та в інтересах малолітніх вихованців або давати згоду на вчинення правочинів неповнолітніми вихованцями, представляти і захищати їх інтереси в усіх державних установах, включаючи судові, а орган опіки та піклування зобов’язується утримувати цих дітей і виплачувати батькам-вихователям грошове утримання.   

 

15

rss