Навигация по сайту

Популярные статьи

Витрати на просування сайтів: облік та оподаткування

 1. Під «просуванням сайту» розуміють вчинення дій, спрямованих на підняття його рейтингу в пошукових системах,...
 2. Крім вимог, що пред'являються до реклами, необхідно пам'ятати про вимоги, що пред'являються до характеру...
 3. Звертаємо Вашу увагу, що необхідно приділити особливу увагу документального оформлення розглянутої...
 4. Приклад відображення витрат на просування сайту в бухгалтерському обліку:
 5. ПДВ

Існує безліч способів реклами, якими компанія може розповісти про себе і вироблених (продаються) нею товари або послуги. Одним із способів, що користуються в даний час популярністю є створення і просування сайту в інтернеті. Це може бути розміщення рекламних матеріалів в пошуково-інформаційних системах, розміщення контекстної реклами, банерів, або просто повідомлення про діяльність і контакти організації. Головне, щоб розміщується реклама містила інформацію про вироблених (продаються) організацією товари або послуги, що надаються. У цьому випадку подібні витрати будуть носити рекламний характер і враховуються у складі витрат на рекламу.

Сайт в мережі «Інтернет» законодавець визначає як сукупність програм для електронних обчислювальних машин та іншої інформації, що міститься в інформаційній системі, доступ до якої забезпечується за допомогою інформаційно-телекомунікаційної мережі "Інтернет" по доменних іменах і (або) по мережевих адрес, що дозволяє ідентифікувати сайти в мережі "Інтернет" (п.13 ст. 2 ФЗ від 27.07.2006г. N 149-ФЗ "про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації"). Організація може створити сайт своїми силами, тобто за допомогою своїх же працівників, або із залученням зовнішніх фахівців, уклавши договір з юридичною або фізичною особою. Порядок обліку залежить від переходу виключного права на результат інтелектуальної діяльності і включає в себе облік витрат по оплаті послуг розробників, витрати на оренду місця на сервері провайдера, підтримка сайту в технічно робочому стані і, звичайно витрати на його просування. Не дивлячись на те, що поняття «просування сайту» законодавчо не закріплено, воно широко використовується як просто фізичними особами, так і організаціями.

БУХГАЛТЕРСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НКО

Існує безліч способів реклами, якими компанія може розповісти про себе і вироблених (продаються) нею товари або послуги Під «просуванням сайту» розуміють вчинення дій, спрямованих на підняття його рейтингу в пошукових системах, також це може бути обмін посиланнями з іншими сайтами, розміщення рекламних банерів, реклами і так далі.

Рекламою є інформація, поширена будь-яким способом, в будь-якій формі і з використанням будь-яких засобів, адресована невизначеному колу осіб та спрямована на привернення уваги до об'єкта рекламування, формування або підтримка інтересу до нього і його просування на ринку (ст.3 ФЗ від 13 березня 2006р . N 38-ФЗ "Про рекламу" (далі Закон № 38-ФЗ)).

ФАС Росії у своєму листі від 05.04.2007 АЦ / 4624 роз'яснив, що згідно з нормами статті 3 Закону N 38-ФЗ під невизначеним колом осіб розуміються ті особи, які не можуть бути заздалегідь визначені у якості одержувача рекламної інформації і конкретної сторони правовідносин, що виникає по приводу реалізації об'єкта рекламування. Така ознака рекламної інформації, як призначеного її для невизначеного кола осіб, означає відсутність в рекламі вказівки про якийсь особу чи осіб, для яких реклама створена і на сприйняття яких реклама спрямована. Відповідно, поширення такої неперсоніфікованої інформації про особу, товар, послугу має визнаватися поширенням серед невизначеного кола осіб, оскільки заздалегідь неможливо визначити всіх осіб, для яких така інформація буде доведена.

Таким чином, якщо інформація, що розміщується на сайті відповідає ознакам реклами, то витрати на його просування сміливо можна відносити до витрат на рекламу з метою обчислення податку на прибуток, що підтверджується пунктом 4 статті 264 НК РФ - до витрат організації на рекламу для цілей оподаткування прибутку відносяться в тому числі витрати на рекламні заходи через засоби масової інформації та телекомунікаційні мережі. При розрахунку податку на прибуток неважливо як були враховані витрати на створення сайту, так як первісна вартість об'єкта нематеріальних активів після обліку на змінюється.

ПОДАТКОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ

Крім вимог, що пред'являються до реклами, необхідно пам'ятати про вимоги, що пред'являються до характеру витрат, які закріплені в пункті 1 статті 252 НК РФ.

Це всім нам відомі принципи обгрунтованості та документального підтвердження, а також дотриманні умови про те, що витратами визнаються будь-які витрати за умови, що вони зроблені для здійснення діяльності, спрямованої на отримання доходу (Лист Департаменту податкової і митно-тарифної політики Мінфіну РФ від 27 вересня 2012 р N 03-03-06 / 1/505 "Податок на прибуток: визнання витрат на рекламу").

Під обгрунтованими витратами розуміються економічно виправдані витрати, оцінка яких виражена в грошовій формі. КС РФ у визначенні від 04.06.2007 N 320-О вказав, що податкове законодавство не використовує поняття економічної доцільності і не регулює порядок і умови ведення фінансово-господарської діяльності, а тому обгрунтованість витрат, що зменшують з метою оподаткування отримані доходи, не може оцінюватися з точки зору їх доцільності, раціональності, ефективності або отриманого результату. Обгрунтованість витрат, що враховуються при розрахунку податкової бази, повинна оцінюватися з урахуванням обставин, які свідчать про наміри платника податків отримати економічний ефект в результаті реальної підприємницької або іншої економічної діяльності.

Під документально підтвердженими витратами розуміються витрати, підтверджені документами, оформленими відповідно до законодавства Російської Федерації.

Звертаємо Вашу увагу, що необхідно приділити особливу увагу документального оформлення розглянутої нами операції. Так, документальним підтвердженням витрат на рекламу можуть бути:


 • план проведення рекламної кампанії на рік;
 • список заходів, які будуть проведені в рамках рекламної кампанії;
 • кошторис витрат на проведення рекламних акцій;
 • договір на надання рекламних послуг;
 • акт про надання послуг, підписаний організацією, яка забезпечує просування рекламної інформації;
 • звіт про проведення рекламної кампанії, організованої власними силами організації;
 • акт на списання матеріальних цінностей, використаних в рамках рекламної кампанії.

Також реклама в Інтернеті може бути підтверджена довідкою про кількість розміщеної інформації або роздруківками сторінок інтернет-сайтів.

У зазначених документах повинно бути вказано, що інформація поширюється той чи інший спосіб серед невизначеного кола осіб.

У Звіті про прибутки і збитки витрати на рекламу відображають у складі витрат по рядку 2120 «Собівартість продажів" або по рядку 2210 «Комерційні витрати".

У податковій звітності витрати на рекламу відображаються по рядку 040 (у складі непрямих) додатка 2 до Лісту 02 податкової декларації з податку на прибуток.

Витрати на рекламу, визнані організацією, можуть бути нормованими і ненормованими. Нормовані витрати, це витрати, які визнаються для цілей оподаткування в розмірі, що не перевищує 1 відсотка виручки від реалізації, яка визначається відповідно до статті 249 НК РФ. До нормованих витрат відносяться витрати на рекламу, що не названі в абзацах 2-4 п. 4 ст. 264 НК РФ. Ненормуємі ж витрати враховуються при формуванні податкової бази в розмірі фактичних витрат. Перелік таких витрат вказано в абзацах 2-4 п. 4 ст. 264 НК РФ.

Таким чином, витрати на просування сайту є ненормованими і ми зможемо їх визнати в повному розмірі без обмежень. Датою здійснення даних витрат з метою оподаткування визнається дата розрахунків відповідно до умов укладених договорів або дата пред'явлення платникові податків документів, які є підставою для проведення розрахунків, або останнє число звітного (податкового) періоду (пп. 3 п. 7 ст. 272 ​​НК РФ). Тобто, послуги, що надаються організації на регулярній основі, визнаються в складі витрат по мірі їх надання протягом терміну дії договору.

У бухгалтерському обліку всі рекламні витрати приймаються повністю в тій сумі, як вони вказані в договорі і первинних документах.

Приклад відображення витрат на просування сайту в бухгалтерському обліку:

Дебет 44 «Витрати на продаж» - Кредит 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

Дебет 19 «ПДВ по придбаних цінностях" Кредит 60

Дебет 68 «Розрахунки з податків і зборів» Кредит 19

Дебет 60 Кредит 51 «Розрахунковий рахунок»

Що стосується організацій, що працюють із застосуванням спрощеної системи оподаткування, то витрати на просування сайту в мережі Інтернет та в їх обліку зменшують базу по єдиному податку (Лист Департаменту податкової і митно-тарифної політики Мінфіну РФ від 16 грудня 2011 N 03-11- 11/317).

Згідно з пп. 20 п. 1, п. 2 ст. 346.16 НК РФ витрати на рекламу товарів, що реалізуються, товарного знака і знака обслуговування з метою оподаткування враховуються в порядку, передбаченому для обчислення податку на прибуток організацій ст. 264 НК РФ. В силу п. 4 ст. 264 НК РФ до витрат організації на рекламу відносяться, зокрема, витрати на рекламні заходи через засоби масової інформації (в тому числі оголошення у пресі, передачу по радіо і телебаченню) і телекомунікаційні мережі. Як сказано в абз. 3 ст. 2 Закону РФ від 27.12.1991 N 2124-1 "Про засоби масової інформації", до ЗМІ, зокрема, відносяться мережеві видання, під якими розуміються сайти в мережі Інтернет.

Відзначимо, що за правилами п. 4 ст. 264 НК РФ дані витрати визнаються в повній сумі, тобто не нормуються.

ПДВ

Згідно п.1 ст. 146 НК РФ, об'єктом оподаткування для цілей обчислення ПДВ визнаються операції з реалізації товарів (робіт, послуг) на території РФ як на оплатній, так і безоплатній основі.

Операції і по передачі товарів в рекламних цілях не звільняються від оподаткування, за винятком товарів, витрати на придбання (створення) одиниці яких не перевищують 100 руб. (Пп. 25 п. 3 ст. 149 НК РФ). Сума ПДВ, пред'явлена ​​постачальником таких товарів, повинна враховуватися у вартості таких товарів (ст. 170 НК РФ). «Просування» сайту в інтернеті проводиться на підставі договору надання послуг, тому якщо організація виконує свої обов'язки платника податків по ПДВ, то має повне право зробити відрахування по рекламних витрат.

Суми ПДВ, сплачені платниками податків стосовно товарів (робіт, послуг), що здобувається для здійснення операцій, які обкладаються ПДВ, підлягають відрахуванню після прийняття до обліку товарів (робіт, послуг) за наявності рахунку-фактури постачальника (виконавця) (пп. 1 п. 2 ст . 171, п. 1 ст. 172 НК РФ) в повному обсязі.

Таким чином, ми бачимо, що законодавець не перешкоджає включенню витрат, вироблених з метою просування сайту в оподатковувану базу з податку на прибуток в повному обсязі, при дотриманні деяких умов, про які ми з Вами сьогодні говорили.