Навигация по сайту

Популярные статьи

Увлекательный поход по Крыму

Мы предлагаем вам увлекательный поход по живописным местам горного Крыма, полюбоваться красотами каньонов и горных водопадов, послушать журчание горных рек и пение птиц, насладиться экзотическими пейзажами

Отдых в Карпатах

Активный отдых - это очень важная часть жизни абсолютно любого человека, который способен обогащать и закалять человека как напрямую физически, улучшая форму, так и духовно, психологически, морально,

Главная Новости

Збільшення та зменшення статутного капіталу ТОВ

Опубликовано: 10.01.2019

видео Збільшення та зменшення статутного капіталу ТОВ

Нові порядки для ТОВ з 18 червня

Збільшення статутного капіталу товариства

Питання про зміну розміру статутного капіталу товариства належить до компетенції загальних зборів учасників. За загальним правилом рішення загальних зборів учасників щодо зміни розміру статутного капіталу товариства приймається трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідного питання. Водночас положення ч. 5 ст. 34 Закону про ТОВ дають учасникам можливість відійти від установленого правила та визначити у статуті товариства іншу кількість голосів, необхідну для прийняття такого рішення, проте така кількість не може бути меншою, ніж більшість голосів.


Бухгалтерська правда Випуск №5

Законом про ТОВ визначено лише дві обставини, наявність яких не допускає збільшення статутного капіталу , а саме:

неповне внесення учасниками товариства своїх вкладів. Так, положеннями ч. 1 ст. 16 Закону про ТОВ установлено, що збільшення статутного капіталу товариства допускається лише після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі;


Новації Закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю

товариство володіє часткою у власному статутному капіталі ( ч. 2 ст. 16 Закону про ТОВ ).

Окрім указаних вище обставин, учасники товариства мають право встановити додаткові обмеження щодо збільшення статутного капіталу, зазначивши відповідні випадки в статуті.

Отже, якщо зазначених вище обставин немає, учасники товариства можуть розпочинати процедуру збільшення статутного капіталу. Варто зауважити, що з набранням чинності Законом про ТОВ ця процедура значно змінилася й залежить від способу, у який відбуватиметься збільшення статутного капіталу.

Зокрема, Законом про ТОВ передбачено два способи збільшення статутного капіталу товариства:

– за рахунок нерозподіленого прибутку товариства, тобто без додаткових вкладів ( ст. 17 Закону про ТОВ );

– за рахунок додаткових вкладів ( ст. 18 Закону про ТОВ ).

Збільшення статутного капіталу товариства без додаткових вкладів

Таке збільшення статутного капіталу згідно з ч. 1 ст. 17 Закону про ТОВ відбувається за рішенням загальних зборів учасників, яким постановлено не розподіляти прибуток товариства (його частину) на виплату дивідендів, а спрямувати на збільшення статутного капіталу. У такому рішенні загальних зборів необхідно визначити новий (збільшений) розмір статутного капіталу, який утворився за рахунок нерозподіленого прибутку без залучення додаткових вкладів, і розміри часток учасників.

За такого збільшення статутного капіталу склад учасників товариства та співвідношення розмірів їх часток у статутному капіталі не змінюються.

Зазначене вище рішення загальних зборів учасників буде підставою для внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР, про розмір статутного капіталу товариства та розміри часток учасників.

Збільшення статутного капіталу товариства за рахунок додаткових вкладів

Сьогодні збільшити статутний капітал товариства можливо як за рахунок додаткових вкладів учасників, так і за рахунок додаткових вкладів третіх осіб.

Зважаючи на положення ст. 18 Закону про ТОВ , процедуру збільшення статутного капіталу товариства за рахунок додаткових вкладів умовно можна поділити на три етапи: 1) планування збільшення розміру статутного капіталу товариства; 2) внесення додаткових вкладів учасниками або третіми особами; 3) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників.

На першому етапі учасники товариства проводять загальні збори та приймають рішення про залучення додаткових вкладів , у якому відповідно до ч. 3 ст. 18 Закону про ТОВ визначають:

– загальну суму збільшення статутного капіталу товариства;

– коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника в статутному капіталі;

– запланований розмір статутного капіталу.

Також у вказаному вище рішенні варто визначити:

– строк для внесення додаткових вкладів учасниками товариства;

– можливість або заборону внесення додаткового вкладу третіми особами;

– можливість або заборону учасникам та/або третім внести додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права.

Крім того, згідно з ч. 8 ст. 18 Закону про ТОВ з учасником товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов'язується внести додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а товариство – збільшити розмір його частки в статутному капіталі чи прийняти до товариства з відповідною часткою в статутному капіталі. Проте, якщо додаткові вклади не внесе особа, з якою укладено вказаний вище договір, у повному обсязі та своєчасно і рішенням загальних зборів учасників не буде затверджено частки цієї особи, виходячи з фактично внесеного нею додаткового вкладу, такий договір уважатиметься розірваним ( ч. 10 ст. 18 Закону про ТОВ ).

Оскільки на цьому етапі фактичного збільшення статутного капіталу товариства немає, а здійснюється лише його планування, то, відповідно, немає і змін до відомостей про юридичну особу, що підлягають реєстрації в ЄДР, про що також зазначає Мін'юст у листі від 07.06.2018 р. № 6623/8.4.3/32-18 .

Щодо другого етапу , то положення ч. 2 ст. 18 Закону про ТОВ надають кожному з учасників товариства переважне право внести додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки в статутному капіталі. Такі вклади згідно з ч. 5 ст. 18 Закону про ТОВ учасники вносять упродовж строку, який було визначено рішенням загальних зборів про залучення додаткових вкладів, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття такого рішення .

Своєю чергою, після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права, якщо рішенням загальних зборів або статутом товариства не встановлено іншого, треті особи й учасники товариства можуть внести додаткові вклади в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів ( ч. 2 ст. 18 Закону про ТОВ ).

Такі вклади відповідно до ч. 6 ст. 18 Закону про ТОВ треті особи й учасники товариства можуть вносити протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо в рішенні загальних зборів на першому етапі учасники не встановили менший строк.

Водночас учасники товариства в статуті або за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких узяли участь усі учасники товариства, можуть:

– установити інші строки для внесення додаткових вкладів;

– передбачити можливість учасників уносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади;

– виключити етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками товариства, які мають переважне право.

Додатковий вклад може бути внесено в грошовій і негрошовій формі. Проте в разі внесення додаткового вкладу в негрошовій формі відповідно до вимог ч. 4 ст. 18 Закону про ТОВ у рішенні загальних зборів учасників необхідно визначити учасників товариства та/або третіх осіб, які вносять майно , та зазначити грошову оцінку цього майна .

Закон про ТОВ не містить вимог щодо того, як саме має бути здійснено таку грошову оцінку: чи суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність, чи учасниками товариства самостійно, з огляду на власні критерії визначення вартості такого майна.

А втім, незважаючи на те, чи буде грошову оцінку майна зазначено у висновку оцінювача або в розрахунках учасників товариства, положення ч. 3 ст. 13 Закону про ТОВ вимагають затвердження такої грошової оцінки одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких узяли участь усі учасники товариства .

Після спливу строків на внесення додаткових вкладів настає третій етап . Положення ч. 9 ст. 18 Закону про ТОВ вимагають від учасників товариства протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів провести загальні збори учасників , на яких за результатами внесення додаткових вкладів визначити новий (збільшений) розмір статутного капіталу й затвердити розміри часток учасників товариства і їх номінальну вартість уже з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів. Саме це рішення загальних зборів учасників є підставою для внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР, про розмір статутного капіталу та про розмір часток кожного з учасників.

Зменшення статутного капіталу товариства

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу є правом товариства й може бути реалізоване в будь-який час. Водночас варто враховувати, що в разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників товариства положення ч. 2 ст. 19 Закону про ТОВ вимагають, щоб співвідношення номінальної вартості їх часток зберігалося незмінним . Отже, загальні збори учасників можуть прийняти таке рішення: пропорційно зменшити розмір усіх вкладів учасників і здійснити виплату частини майна пропорційно до часток у статутному капіталі.

Також Закон про ТОВ передбачає випадки, коли може виникати необхідність у розгляді питання про зменшення статутного капіталу товариства. Наприклад, у разі невнесення (неповного внесення) учасником свого вкладу протягом наданого додаткового строку. Згідно з положеннями ч. 2 ст. 15 Закону про ТОВ загальні збори учасників мають обрати: або виключити такого учасника з товариства (з відповідним наслідком – зменшенням розміру статутного капіталу на розмір частки такого учасника), або зменшити статутний капітал на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства, або не змінювати розмір статутного капіталу , перерозподіливши неоплачену частку (частину частки) між іншими учасниками товариства з подальшою її сплатою вже цими учасниками, або прийняти рішення про ліквідацію товариства .

Питання про зменшення статутного капіталу може бути внесено до порядку денного загальних зборів учасників, які скликає виконавчий орган товариства у зв'язку із зниженням вартості чистих активів товариства більше як на 50 % порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року ( ч. 3 ст. 31 Закону про ТОВ ).

Також питання щодо зменшення статутного капіталу виникне в разі придбання товариством частки у власному статутному капіталі , зокрема якщо на день такого придбання товариство не сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки ( ч. 1 ст. 25 Закону про ТОВ ).

Закон про ТОВ не відкладає час набрання чинності рішенням загальних зборів учасників про зменшення статутного капіталу, як це передбачав Закон № 1576 , коли таке рішення набирало чинності лише через 3 місяці після державної реєстрації та його оприлюднення.

Проте з метою захисту прав та інтересів кредиторів положення ч. 3 ст. 19 Закону про ТОВ покладають на виконавчий орган товариства (директора, дирекцію) обов'язок протягом 10 днів після прийняття загальними зборами рішення про зменшення статутного капіталу товариства письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Своєю чергою, кредитор протягом 30 днів із моменту отримання повідомлення про зменшення товариством (боржником) розміру статутного капіталу має право звернутися до такого товариства (боржника) з письмовою вимогою здійснити протягом 30 днів один із таких заходів за вибором товариства:

– забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладання договору забезпечення;

– дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;

– укладання іншого договору з кредитором.

Якщо товариство не виконає таку вимогу, то кредитор має право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань товариством. Однак, якщо протягом 30 днів із моменту отримання повідомлення товариства про зменшення розміру статутного капіталу кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою, уважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

Варто зауважити, що з урахуванням змін, які були внесені Законом про ТОВ до Закону № 755 , незважаючи на те, що питання про зміну розміру статутного капіталу товариства належить до компетенції загальних зборів учасників, зменшення статутного капіталу може відбутися й без такого рішення загальних зборів учасників .

Так, за змістом ч. 3 ст. 25 Закону № 755 у разі проведення державної реєстрації змін до відомостей ЄДР щодо виходу учасника (спадкоємця або правонаступника) товариства державний реєстратор одночасно вносить запис про зменшення розміру статутного капіталу на розмір відповідної частки в статутному капіталі .

Оскільки за загальним правилом учасник товариства, частка якого в статутному капіталі товариства становить менше ніж 50 % , може вийти з товариства в будь-який час без згоди інших учасників , а для державної реєстрації виходу такого учасника непотрібно жодних документів від товариства та/або інших учасників, то зменшення розміру статутного капіталу товариства може відбутися й зовсім без відома товариства .

Якщо товариство або інші його учасники отримали від суб'єкта реєстрації виписку з ЄДР після проведення вказаної вище реєстраційної дії або з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань дізналися таку інформацію, а відомості про розмір статутного капіталу та склад учасників товариства зазначено в статуті (відповідно до Закону про ТОВ їх зазначення не обов'язкове), тоді загальним зборам учасників варто затвердити нову редакцію статуту та провести його державну реєстрацію.

Також на цю тему буде корисна стаття "Конвертація часток у ТОВ" .

rss